İNSAN KAYNAKLARI

GİRNE AMERİKAN ÜNİVERSİTESİ

İNSAN KAYNAKLARI

'Önce insan' ilkesini benimseyen İnsan Kaynakları Departmanı, topluma saygının bireye karşı saygıyla başladığına inanmaktadır.

'İnsan Kaynakları Süreci' nin amacı hızlı, doğru ve kararlı olmaktır. Bu yaklaşım, personelin memnuniyetini sağlamak, personelimizin kişisel ve mesleki gelişimini kendi istekleri doğrultusunda planlamak, motivasyonunu artırmak ve aidiyet duygusu uyandırmaktır.

Seçme ve atama süreci boyunca 'doğru iş için doğru kişi' ilkesine dayanan yetkinliğe dayalı görüşme teknikleri uygulayarak, adayların bilgi, beceri ve becerilerine uygun pozisyonlara atanmasını sağlıyoruz. Ayrıca, performans yönetim sistemimiz aracılığıyla personelimizin kendi çalışmalarının sonuçlarını görmesini ve kendilerini değerlendirmesini sağlamaktayız.

Kariyer Fırsatları
İşe alım süreci, iş açıklığının yayınlanması ve önceden başvuru yapan aday havuzunun gözden geçirilmesi ile başlar. Tüm yıl devam eden işe alma ve atama sürecinin temeli teknik ve yetkinlik temelli mülakatlardır.

İşe alım sürecimiz boyunca, adayların tümü pozisyona özgü işlevsel yeterlilik ve duygusal zeka, zaman yönetimi, bireysel motivasyon ve kendini geliştirme yeteneği gibi temel yetkinlik temelinde değerlendirilir. İşe alım sürecinin sonunda tüm adaylara sonuç bildirilir.

AÇIK İŞ POZİSYONLAR

Ekibimize katılmak ister misiniz?
Detaylı bilgilerinizi cv@gauc.org.uk adresine gönderiniz.